Vilkår og betingelser for bruk

 1. Om vilkårene og aldersbegrensninger

Takk for at du valgte oss! 

Ved å registrere deg som bruker av Pickatale-tjenesten, -appen, -nettsidene eller -applikasjonene («Pickatale»), samt å kjøpe produkter eller tjenester fra oss, inngår du en bindende avtale med Pickatale AS («Avtalen»).

Pickatale er en abonnementstjeneste som gir brukere tilgang til en lese- og lydbokapp for barn. 

Når du har inngått en Avtale med Pickatale AS, vil du kunne få tilgang til Pickatale via abonnementet ditt. Abonnementene varierer i pris og innhold. For mer informasjon om abonnementet ditt, gå til «Min side». Dersom du har kjøpt ditt abonnement hos Google Play eller i App Store vil du finne informasjon om ditt abonnement der.  

Din Avtale med oss inkluderer disse bruksbetingelsene («Vilkårene»). Hvis du ikke godtar Vilkårene, kan du ikke bruke tjenesten.

For å bruke Pickatale må du:

 1. være over 18 år, eller ha samtykke fra foreldre eller verge til å bruke Pickatale; og
 2. har juridisk evne til å inngå bindende avtale med oss og ikke forhindres i å gjøre det i henhold til gjeldende lover.

All informasjon du registrerer hos Pickatale må være nøyaktig, presis og fullstendig. Vi ber deg om å holde informasjonen oppdatert dersom noen endringer oppstår.

 1. Registrering 

Som en del av registreringsprosessen vil du bli bedt om å opprette en konto og bli kunde av Pickatale («Kunde»). For å registrere deg, vil du bli bedt om å oppgi registreringsinformasjon (inkludert navn, e-postadresse og mulig annen unikt identifiserende informasjon) («Registreringsinformasjon»), som alltid må være korrekt og oppdatert. 

Prosedyren for å registrere seg varierer avhengig av brukerens alder:

Med mindre du gir foreldre-samtykke eller oppretter en konto for et barn (definert ovenfor), har du ikke lov til å 

Du samtykker i at du er fullt og alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til medlemskontoen og Registreringsinformasjonen og for alle aktiviteter som skjer med din medlemskonto. Vennligst informer oss på hei@pickatale.no hvis du mistenker at noen har forsøkt å logge på kontoen din, eller du oppdager uvanlig aktivitet, inkludert tap, tyveri eller avsløring av passordet ditt eller kredittkortinformasjon til andre.

Ett abonnement kan ha inntil 4 brukere. 

Du er ansvarlig for all bruk og aktivitet gjennom ditt Pickatale-abonnement, også av andre brukere enn deg selv. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere eller avslutte en Kundekonto og nekte fremtidig bruk av Pickatale hvis 

 1. Bruksrett

Pickatale og alt innhold som tilbys gjennom tjenesten (bilder, tegninger, tekst, programvare, teknologi, etc.) tilhører Pickatale AS eller våre lisensgivere. Gjennom abonnementet på Pickatale gir vi deg begrenset rett til ikke-kommersiell bruk av Pickatales innhold. Bruksretten gjelder så lenge du har en avtale med oss. Du må ikke dele eller overføre Pickatale, eller innholdet, helt eller delvis, til noen annen part.

Alle Pickatales funksjoner, varemerker, logoer, domenenavn og andre funksjoner i Pickatale-merkevaren tilhører Pickatale AS. Pickatale AS og/eller dets lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter i Pickatale som ikke er spesifikt lisensiert i henhold til disse Vilkårene. Med mindre du og Pickatale AS ellers er enige i en separat skriftlig avtale, er innholdet som er tilgjengelig gjennom Pickatale kun til personlig bruk og ikke for kommersiell utnyttelse. Med unntak av det som er tillatt i disse Vilkårene, kan du ikke kopiere, modifisere, reprodusere, publisere, distribuere, vise eller overføre alt eller deler av Pickatale eller innholdet for kommersielle, ikke-kommersielle eller offentlige formål.

Du må følge våre til enhver tid gjeldende brukervilkår og avstå fra bruk av Pickatale (inkludert, men ikke begrenset til, innhold) i strid med Vilkårene. Du har rett til å bruke programvaren som følger med i Pickatale under disse Vilkårene.

 1. personvern

For å kunne tilby tjenesten må Pickatale behandle personopplysninger om brukerne av tjenesten. Registreringsinformasjon og annen personlig informasjon om deg er underlagt vår personvernerklæring, som forklarer detaljert om informasjonen vi samler inn, hvordan vi bruker den, og hvem vi deler den med. Vi anbefaler deg å lese mer om dette her: https://pickatale.no/personvern/

Vi samler ikke inn eller registrerer personlige opplysninger om barn under 13 år. For barn under 13 år må en forelder eller en verge registrere brukerkontoen i eget navn, opprette et kallenavn og velge en avatar for barnet. 

Ved godkjenning av Vilkårene gir du oss rett til å bruke enheten din, herunder prosessor, båndbredde og lagringsmaskinvare, for å lette driften av tjenesten.

 1. Tredjepartsapplikasjoner

Pickatale kan velge å tillate en tredjeparts applikasjons-, nettside- eller tjenesteplattform for å gjøre produkter og tjenester tilgjengelige for deg («Tredjepartsapplikasjoner»). Bruk av disse Tredjepartsapplikasjonene er underlagt de respektive bruksvilkårene for hver tjeneste. Du forstår og er enig i at Pickatale AS ikke er ansvarlig for funksjonene eller innholdet i noen Tredjepartsapplikasjoner og påtar seg intet ansvar for innholdet i innhold fra tredjepart som vises på Pickatale. Du forstår at informasjonen og meningene i Tredjepartsapplikasjonene ikke er godkjent av, eller reflekterer Pickatale AS syn.

Hvis Pickatale inneholder koblinger til andre nettsteder og ressurser som leveres av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt for din informasjon. Slike lenker må ikke tolkes som godkjennelse fra vår side av de koblede nettstedene eller informasjonen du kan få fra dem. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene.

 1. tekniske vilkår for bruk

Pickatale krever for noen funksjoner tilgang til Internett. Nettverkstilkobling kan påvirke kvalitet, hastighet og brukervennlighet. Pickatale påtar seg intet ansvar for dette, inkludert betaling for slik Internett-tilgang.

 1. Regler for bruk

For å sikre at Pickatale-tjenester og bruk av Pickatale er morsomt for alle, har vi etablert noen regler for bruk;

Vi respekterer immaterielle rettigheter, for eksempel opphavsrett og varemerkerettigheter. Du må gjøre det samme. Dette betyr at det er forbudt å:

 1. kopiere, gjengi, registrere eller avsløre noen del av Pickatale eller innhold som er gitt til deg via Pickatale, eller annen bruk av Pickatale som ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til disse vilkårene;
 2. bruke Pickatale til å importere eller kopiere lokale filer som du ikke lovlig har rett til å importere eller kopiere på denne måten;
 3. rekonstruere, de-kompilere, demontere, modifisere eller opprette avledede verk basert på Pickatale eller en hvilken som helst del derav;
 4. omgå teknologi som vi, våre lisensgivere, eller noen tredjepart bruker for å beskytte innhold tilgjengelig gjennom Pickatale;
 5. omgå eventuelle begrensninger for tilgjengeligheten av Pickatale i et bestemt land eller jurisdiksjon;
 6. fjerne eller endre opphavsretts erklæringer eller andre merknader om immaterielle rettigheter i Pickatale;
 7. gi passordet ditt til en annen person eller bruke en annen Kundes brukernavn og passord.

Du skal respektere Pickatale og andre brukere av Pickatale. Det er forbudt å delta i noen aktivitet på Pickatale som:

 1. er støtende, ærekrenkende, pornografisk eller uanstendig
 2. er ulovlig, eller er ment å fremme eller begå ulovlige handlinger av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på immaterielle rettigheter, personvern eller andre eiendomsrettigheter til Pickatale AS eller noen tredjepart
 3. inneholder personlig informasjon fra tredjeparter eller er ment å kreve slik personlig informasjon;
 4. trakasserer eller mobber andre medlemmer;
 5. etterligner en annen bruker, person eller enhet, eller er ellers uærlig falsk eller villedende adferd;
 6. fremmer kommersielle produkter eller tjenester; eller
 7. bryter disse Vilkårene.

Hvis Pickatale AS mener at du har brutt noen av disse bruksreglene eller Vilkårene for øvrig kan Pickatale AS avslutte kontoen din.

 1. Endringer i Vilkårene og tjenesten

Av og til kan vi gjøre endringer i Vilkårene. Vi vil informere deg om slike endringer minst 30 dager før endringene trer i kraft. Slik informasjon vil bli gitt på din registrerte mailadresse. Ved å fortsette å bruke Pickatale etter endringene har trådt i kraft, godtar du endringene.

Pickatale er i konstant utvikling og vi vil av og til gjøre endringer i tjenesten. Dersom vi gjør endringer i funksjonalitet og/eller innhold som vesentlig forringer tjenesten, skal dette behandles som en endring av Vilkårene. Slik endring vil varsles minst 30 dager før endringene trer i kraft. 

Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på abonnementene. Ved eventuelle prisendringer, vil vi varsle deg på din registrerte mailadresse. Prisendringer for abonnementer trer i kraft ved begynnelsen av neste abonnementsperiode, dog ikke med kortere varsel enn 30 dager. For eksempel, hvis abonnementet ditt går i perioder på en måned av gangen, og vi vil varsle deg om en prisendring 1. april, gjelder den nye prisen fra 1. mai.

Ved å fortsette å bruke Pickatale etter at prisendringen trer i kraft, godtar du den nye prisen.

 1. Tekniske begrensninger og modifikasjoner

Vi vil gjøre en innsats for å holde Pickatale operativ. Imidlertid kan det oppstå tekniske problemer eller vedlikehold fra tid til annen, noe som medfører midlertidige forstyrrelser. Vi forbeholder oss retten til å endre eller suspendere, midlertidig eller permanent, funksjoner i Pickatale for å sikre integritet og informasjonssikkerhet, og som er nødvendig av driftshensyn. Dette kan skje enten med eller uten varsel, og vi er ikke ansvarlige overfor deg for avbrudd, endring eller oppsigelse av Pickatale eller noen del av dette i forbindelse med dette, utover innbetalt gjenværende abonnement beløp. Vi er ikke forpliktet til å opprettholde, støtte, oppgradere eller oppdatere Pickatale, og innholdet.

 1. Angrerett, prøveperiode, betaling, oppsigelse

Når du registrerer deg som Kunde og har kjøpt et abonnement, har du rett til å angre deg og motta full refusjon innen fjorten (14) dager etter kjøpet i samsvar med den norske angrerettloven («Angrerett»). Angreretten begynner å løpe på datoen for tegning av abonnementsplanen.

Dette gjelder ikke ved levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, jf. angrerettloven § 22 bokstav n. Hvis du begynner å bruke Pickatale på noe vis, godtar du at du mister retten til å kansellere kjøpet i henhold til angrefristen nevnt ovenfor. Dette påvirker ikke muligheten til å avslutte abonnementet ditt når som helst. 

Abonnementet har en gratis prøveperiode på 30 dager. Gratis prøveperiode gis kun en gang per Kunde. Etter utløpet av prøveperioden fortsetter abonnementet som betalt abonnement uten ytterligere varsel. Beløpet trekkes fra betalingsmetoden du oppga ved registrering. 

Abonnementet er løpende og kan sies opp. Oppsigelse skjer med virkning fra utløpet av prøveperioden/betalt abonnementsperiode. Din abonnementsperiode fremgår av «min side». Dersom du har kjøpt abonnement fra Pickatale kan du si opp abonnementet ved å sende epost til hei@pickatale.no. Dersom du har kjøpt abonnementet ditt gjennom Google Play eller AppStore gjelder deres vilkår for oppsigelse av abonnementet. 

Noen betalingsmåter kan være underlagt gebyrer fra betalingstjenesteleverandøren utenfor Pickatales kontroll, og vi er ikke ansvarlige for dette. Våre betalingsbehandlingspartnere kan ha sine egne vilkår og betingelser, som du bør lese og akseptere før du foretar en betaling.

 1. Opphør av Avtalen

Kunden kan når som helst si opp Avtalen med virkning fra utløp av inneværende periode. Hvis du vil vite hvordan du avslutter Pickatale, se avsnitt 10 ovenfor.

I tilfelle mistanke om eller dokumentert uautorisert bruk av ditt Pickatale-abonnement, eller hvis du ikke overholder disse Vilkårene, kan vi si opp Avtalen din med oss eller suspendere tilgangen din til Pickatale med rimelig varsel. 

I den utstrekning som tillates av norsk lov er vi uten ansvar for oppsigelse av Avtalen, eller hvis vi suspenderer din tilgang til Pickatale. Dette innebærer blant annet at vi ikke gir refusjon.

 1. Ingen garantier

Selv om vi forsøker etter beste evne å levere tjenesten, blir Pickatale levert «som den er», uten eksplisitte eller indirekte garantier av noe slag, med mindre annet følger av norsk lov. Du er selv ansvarlig for din bruk av tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for Tredjeparts applikasjoner og/eller deres innhold. 

Pickatale er ikke ansvarlig for transaksjoner mellom deg og tredjeparter, som f.eks. AppStore eller Google Play. 

 1. Ansvarsbegrensning

Ved mangler eller forsinkelser i Pickatale, eller annet brudd på Vilkårene fra vår side, som ikke er rettet innen rimelig tid, har du kun rett til å avinstallere Pickatale-programvaren og å slutte å bruke Pickatale, tredjepartsprogrammer eller tredjeparts applikasjon innhold. Vi er ikke ansvarlige for økonomiske tap. Dette gjelder bare i den utstrekning som er tillatt etter norsk lov.

 1. Hele avtalen

Disse Vilkårene utgjør hele Avtalen mellom deg og oss og erstatter eventuelle tidligere avtaler. Av og til kan vi tilby deg muligheten til å delta i konkurranser og undersøkelser («Spesielle kampanjer») gjennom tjenesten. Spesielle kampanjer kan være underlagt spesielle vilkår og betingelser og er ikke en del av disse Vilkårene. 

 1. Valg av lov og jurisdiksjon 

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lov. Partene skal søke å løse enhver uenighet eller tvist vedrørende Vilkårene eller Avtalen i minnelighet. Dersom partene ikke klarer å komme til enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene. Verneting skal være Oslo. 

 1. Kontaktdetaljer

Pickatale AS,
Verkstedveien 1
N-0277, Oslo
Norway

Epost: hei@pickatale.com

Org.Nr: 999 638 058

Copyright © 2021 Pickatale AS. Alle rettigheter reservert.
Disse vilkårene er oppdater i april 2021.