Ta tid til å lytte sammen

16 juli 2019

Hør lydbok sammen med barna og vis interesse for innholdet. Da viser du barna dine at både de og boka er viktige å bruke tid på, mener spesialpedagog Herdis Palsdottir.

Skole, lekser og organiserte aktiviteter på kveld og helg er den vanlige hverdagen til mange barn, og når det er mange artige aktiviteter som kappes om tida, blir det lite tid til pauser.
Sommerferien er intet unntak.

– Vi kaver ofte litt for mye, og tror at barn trenger å ha så mange opplevelser, besøke så mange parker – men det viktigste er faktisk at den voksne er tilstede, mentalt og fysisk, sier Herdis Palsdottir. Hun er spesialpedagog, EQ-terapeut, og grunnlegger av EQ Institute, som tilbyr terapier og opplæring innen relasjonskompetanse og emosjonell intelligens (EQ). Hun har også tidligere deltatt i forskningsprosjekter og skrevet en rekke fagbøker om hvordan utvikle gode lese- og skriveferdigheter hos barn.

–Erfaringene viser at det viktigste for barn ikke er hva de gjør sammen med oss voksne, men stemningen de opplever når de er sammen med oss.

Rom for tid til hverandre

Ved at vi viser barna at vi vil tilbringe tid med dem, for eksempel ved å lese sammen, forteller vi dem at vi er viktige, sier spesialpedagog og EQ-terapeut Herdis Palsdottir.

I stedet for å proppe ferien helt full med aktiviteter, kan det være fint å sette av rom til de gode pausene, og vise barna at du gjerne vil tilbringe tid med dem, mener Palsdottir, og foreslår at en lyttestund med lydbok kan være nettopp det.

– Det er så viktig at lesing ikke blir enda en sånn ting som vi skal aktivisere barna med, men at de voksne også er med. Jeg kjenner for eksempel en mor med sønner på 8 og 6 år som har fast kveldsrituale med at de børster tenner sammen, og så legger hun seg i senga med barna og hører på lydbok sammen med dem.
Det er et valg og holde på noen slike vaner fra hverdagen, der barna kjenner at de er viktige, mener Palsdottir:

– Og like viktig som å lytte, er det at den voksne og barnet sammen snakker om hva de har hørt på, og at vi ikke bare snakker til, men også med barnet, understreker spesialpedagogen. Da lar vi barnet skape tekst, og når jeg skaper tekst, da skapes jeg. Og når jeg skaper muntlig tekst, og opplever at den jeg elsker mest i hele verden lytter, så opplever jeg at det jeg har å komme med er viktig.

Barn vet at voksne bruker tid på det de liker. Ergo; bruker den voksne tid på bøker, så er bøker viktige. Og bruker den voksne tid på meg, så er JEG viktig, resonnerer hun.

Vær en lesende rollemodell

Som voksne lesere har de fleste av oss erfart at for virkelig å komme inn i en bok, å fortape seg i handlingen, leve med karakterene, så krever det at vi setter av tid og pause fra hverdagen rundt oss. Den prioriteringen tror Palsdottir det er viktig at vi viser barna:

– Barn lærer av å se på hva foreldrene gjør. Vi legger fundamentet når barna er små for hvilke alternative aktiviteter de selv kan velge. Da er det lurt å være en voksen og vise hva jeg velger inn, og hva jeg velger ut. Hvis jeg viser at jeg gleder meg til å sette meg ned med boken min, så vil jeg være god rollemodell for barna. Og hvis jeg så setter av daglige 10 minutter på en bok, og på å snakke med barna om den, så forteller jeg barnet at «du er viktig for meg og jeg elsker bøker. Men det krever av meg at jeg er både mentalt og fysisk tilstede. At jeg faktisk hører etter og ikke driver og planlegger middagen i morgen.

Derfor er det bra å snakke sammen under lyttestunden:

Kilde: Herdis Palsdottir