Se lærerens tips til en god start på skoleåret

20 august 2020

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle skolefag, og lærer Mia Ausen opplever ofte at barn som sliter med lesing i norsk, også strever med lesing i andre fag. Hun tror en lese- og lydbokapp som Pickatale kan motivere til lesing, og bidra til at barn kan finne leseglede ved å lytte til historiene.

Lesing er utfordrende for mange barn, og etter en lang sommerferie kan det være tøft å gå i gang med skolearbeidet igjen. De fleste skoler har en anbefaling om 15-20 minutter lesing hver dag, noe som kan virke krevende for et skolebarn som helst vil spille på ipaden. Med lese-  og lydbokappen Pickatale får barna tilgang til over 2000 bøker i et digitalt og fargerikt univers for barn, som kan bidra til leselyst og leseglede.

– Med en app som Pickatale får barna mulighet til å velge bøker selv, og for noen er dette en stor motivasjon for lesing. Appen gir barna et bredt utvalg bøker, og muligheten til å teste ut litt forskjellig fra sofaen hjemme, sier Mia Ausen, lærer på Fjell skole.

Send SMS PICKATALE til 2186 for å teste 14 dager gratis!

Barn kan finne leseglede med Pickatale

Mia mener at lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Hun opplever at de som strever med lesing i norsk, også strever med lesing i andre fag. Ofte sliter de med leseflyt, men som regel er det ordforrådet som gjør at elevene strever. Lesing er viktig for ordforrådet til barna, og hun tenker at det er et av de viktigste virkemidlene vi har, i tillegg til den uformelle samtalen. Ved å lese ser elevene ord i kontekst, de ser hvordan setninger kan bygges opp, og hvordan ord kan ha flere ulike betydninger.

– Pickatale har en lyttefunksjon som bidrar til at barna som ikke er de sterkeste leserne, også kan finne lesegleden ved å lytte til historien. Det at Pickatale har bøker hvor man ser de fysiske sidene digitalt gjør også at man får en konkret oversikt over hvor man er i boka, slik at ikke teksten virker endeløs, sier Mia.

All lesing er god lesetrening

Lesing må øves på, og holdes ved like, og med Pickatale har barna et rikt utvalg bøker tilgjengelig hvor som helst, og når som helst. Mia tror at en app som Pickatale er et godt digitalt alternativ, som kan gi barna verdifull skjermtid. Hun tror at barnas lesing, både på høyere studier og i arbeidslivet, vil foregå digitalt.

– Samtidig skal man ikke undervurdere en god bok og det å fysisk holde i en bok. Jeg ønsker å si «Ja takk begge deler». Det ene trenger ikke utelukke det andre. Det viktigste er at barna leser, sier Mia.

Faktaboks: Lærerens tips til å motivere barna til å lese

Send SMS PICKATALE til 2186 for å teste 14 dager gratis!