Personvernerklæring

Når du bruker Pickatale-tjenesten (heretter Pickatale) eller er i kontakt med oss vil vi innhente og behandle personopplysninger om deg. Det er frivillig å oppgi person- opplysninger, men de fleste opplysningene er nødvendig for å kunne bruke Pickatale-, og nødvendig for å inngå avtale med oss. Om du ikke oppgir informasjonen, innebærer dette at du ikke får brukt Pickatale.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningen vi behandler er Pickatale AS ved CEO Johannes Mella. Kontaktinformasjon til Pickatale AS er: Pickatale AS, Verkstedveien 1, 0277 Oslo

Epost: personvern@pickatale.no Org.Nr: 999 638 058

2. Hvorfor samler vi inn og hvilke opplysninger lagrer vi?

Vi innhenter og behandler dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi prøver å begrense lagrede person- opplysninger til et minimum. 

Vi samler inn følgende personopplysninger til de angitte formål: 

Personnavn, E-post, Adresse, Geografisk område, Alder, IP adresse, Kallenavn, Leseprogresjonsopplysninger.

Personopplysningene blir samlet inn og behandlet for å kunne oppfylle vår avtale med deg om bruk av Pickatale. 

For å kunne hjelpe de som henvender seg til oss har vi på grunnlag av en interesseavveining vurdert det som nødvendig å behandle personopplysninger. 

Ved førstegangsregistrering i Pickatale vil vi be deg om spesifikt samtykke til enkelte behandlinger angitt her:

• Personlig oppfølging med rapporter og tips, slik at du kan følge med på barnet ditt sin fremgang i spillet.

• Utsendelse av nyhetsbrev, dersom du er interessert i fremtidige produkter fra Pickatale.

• Bruk av personopplysninger for å tilpasse Pickatale til bruker. 

For de behandlingene som er basert på samtykke, er det naturligvis frivillig å samtykke, og samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte oss personvern@pickatale.no eller ved å gå inn På Min side.

3. Hvordan sikrer vi dine opplysninger?

Dine opplysninger blir overført fra din enhet til våre servere ved hjelp av HTTPS. Databasen vår er satt opp for enveiskommunikasjon, slik at ingen utenforstående kan hente ut opplysninger. Vi har implementert og benytter anerkjente sikkerhets- løsninger for å sikre dine opplysninger.

4. Hvem har tilgang til dine opplysninger?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Pickatale har begrenset innsynet i databasen slik at kun våre ansatte og tredjeparter vi har databehandleravtaler med har tilgang. Pickatale vil i noen tilfeller dele statistikk av anonymiserte opplysninger med tredjeparter. Pickatale benytter seg kun av underleverandører som har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som vi har. Se nærmere nedenfor under punkt 8.

5. Dine rettigheter?

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en epost på personvern@pickatale.no eller sende oss et brev på adressen angitt ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å (endre dine innstillinger på «Min side» eller) sende oss en epost på personvern@pickatale.no.

6. Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Dine opplysninger lagres så lenge du fortsetter å benytte Pickatale. Dersom du sier opp ditt abonnement vil dine personopplysninger bli slettet etter 1 år. Vær oppmerksom på at avinstallering av appen ikke innebærer sletting av person- opplysninger eller avslutning av abonnement.

7. Hvor lagres mine opplysninger?

I Pickatales database, på vår amazon cloud server.

8. Hvem er våre underleverandører?

Pickatale benytter seg av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått databehandleravtaler med følgende: 

Google, Inc.             (Database, E-post, Analytics, Markedsføring) 

Microsoft Corporation.         (Language Pack Hosting, License Management) 

Facebook, Inc.             (Analytics, Markedsføring), 

Adjust                 (Analyseverktøy), 

Amplitude             (Analyseverktøy), 

Slack Technologies         (Intern kommunikasjon) 

Mailchimp             (Nyhetsbrev og automatiserte eposter)

Amazon             (Hosting service)

Recurly                (Crm system, innsamling av persondata)   

Chartmougul            (Brukerdata. Ikke personalisert)

Zendesk            (Kundeservice)   

Leanplum            (Innsamling av brukerdata)   

Adjust    Collecting         (Anonymisert brukerdata, ikke personalisert)

Stripe    Collecting         (Brukerdata, betalingstjeneste)

Strex AS            (Brukerdata, betalingstjeneste)

Kindly            (E-post-adresse, markedsføring)

Hubspot (Database, E-post, analyse, markedsføring)

9. Endringer

Dersom det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen vi har gitt her. Endringer vil bli publisert i form av oppdatering av appen. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

10. Klage

Hvis du er misfornøyd med Pickatale behandling av personopplysninger, må du gjerne kontakte Pickatale på personvern@pickatale.no. Registrerte brukere kan også klage på Pickatale behandling av personopplysninger ved å kontakte Datatilsynet.