Derfor anbefaler læreren denne lese- og lytteappen

12 november 2019

Lesing er selve grunnlaget for all videre læring, men for noen er det utfordrende og kjedelig å lese. Heldigvis finnes det hjelpemidler som Pickatale. Les hvordan lese- og lytteappen kan tenne leselysten hos barnet ditt. 

Brede Gautland Andersen er lærer på sjette trinn, og han ser viktigheten av lesing. Både når det gjelder å forstå fag som f.eks matte, men også for å klare å fordype seg i lengre tekster og trene den utholdenheten som det krever. Noen elever knekker koden raskere enn andre, og han ser en klar sammenheng mellom de elevene som har fått i gang leselysten og de som ikke har. 

Bilde av Brede og bøker

«De som har både knekt lesekoden og leselysten er mye bedre stilt når de blir eldre og møter på lengre, mer sammensatte tekster. Både faglige og skjønnlitterære. Derfor er det viktig å legge til rette for lesing. Jeg tror nøkkelen er å ha gode bøker tilgjengelig, slik at man finner noe som fenger barna. Pickatale kan være med på å vekke leselysten hos barna, siden den har et stort utvalg ulike typer bøker. Og så er den digital, og kan dermed bidra til å gi barna et lystbetont og spennende møte med lesing», sier Brede.

Gi barna et rikt utvalg bøker

Pickatale fungerer som et stort digitalt bibliotek med over 700 svenske bøker (1250 norske og 700 engelske) som gir barn muligheten til å utforske og oppdage bøker og temaer de er interessert i helt på egenhånd. Alle bøkene kombinerer lyd, tekst, og illustrasjoner som gjør lesingen både morsom, lærerik og tilgjengelig. Og det er nettopp tilgjengeligheten Brede mener er viktig. Det handler om å vekke leselysten, og da må man finne en bok eller forfatter som fenger barna.

Prøv Pickatale gratis her!

«For en lite motivert 8 åring som tenker at lesing ikke er så gøy, tror jeg masing vil ha en motvirkende effekt. Vi bør heller tenke på hvordan vi skal veilede barna, og hvilke bøker som kan velges. Og her kommer tilgjengeligheten inn. Som lærer opplever jeg at så lenge bøkene er spennende nok, og utvalget godt nok, så finner de fleste noe de liker til slutt. Og da er lesegleden rett rundt hjørnet», sier Brede.

Les med barna!

Med Pickatale kan barna både lytte eller lese, og de kan selv bla i de digitale bøkene. Alle sidene er klikkbare, og ordene som leses blir uthevet på skjermen (karaoke-funksjon), slik at det er lett å følge med på historien og selve stavingen av ordene. Det kan bidra til å lære lesing. Brede liker godt lyttefunksjonen i appen, for han tror høytlesning kan være en fin vei til leseglede. Han mener det helt klart er behov for et hjelpemiddel som Pickatale. 

«Mange tenker at hvis de leser for barna eller spiller av en lydbok så gjør de jobben for dem. Men leselysten vekkes gjerne gjennom lydbøker eller høytlesning, så det kan være en glimrende start. Og da kan veien frem til leseglede være mye kortere. Og så er det viktig at både foreldre og lærere viser interesse for det barna leser. Les for barna, og gjør lesing til en hyggelig aktivitet. Det kan være avgjørende for at de etter hvert klarer å lese på egenhånd», sier Brede.

Pickatale kan gi barnet bedre ordforråd 

Ifølge skolvarleden.se vil en syttenåring som leser eller lytter til tekster, og som har blitt lest mye for, ha et ordforråd på ca. 50 000- 70 000 ord. En syttenåring som ikke leser eller har blitt lest for som liten vil ha et ordforråd på ca. 15 000-17 000 ord. For å håndtere et vanlig voksent liv kreves det et ordforråd på ca. 50 000 ord.

«Vi ser en tydelig link mellom de som knekker lesekoden og opplever leseglede tidlig, med de som skriver godt, har bedre ordforråd og som mestrer oppbygging og flyt i skrivingen sin. Det henger sammen, du leser deg til skriving, og du skriver deg til lesing», sier Brede.

Lesing er grunnlaget for alle fag

På skolen legges det i dag stor vekt på lesing og evnen til å sortere informasjon. Mange fag som for 15-20 år siden ikke hadde så mye med lesing å gjøre, er i større grad blitt tekst og begrepsavhengig. Matematikk er et eksempel på et fag der oppgavene i større grad blir satt i en kontekst, og elevene får åpne, rike tekstoppgaver der de møter på mange av de begrepene som de leser om i de skjønnlitterære bøkene.

«Vi ser at mange av de elevene som i utgangspunktet ville vært sterke matteelever for 15 år siden, faller i større grad gjennom på en del punkter i dag, fordi de ikke leser nok. Det holder ikke lenger med rene regneferdigheter. De må også kunne sortere den informasjonen som følger med en større tekstoppgave. Det trener du utelukkende med å lese. Vi ønsker at elevene våre skal bli selvstendige og tenkende individer, og det påvirker hvordan vi styrer undervisningen i alle fag. Da faller du litt gjennom hvis du ikke evner å gå løs på en tekst.» sier Brede.

Tips til foreldre:

• Legg til rette for lesing, og tilby et rikt utvalg bøker.
• Hjelp barna med å finne sjangre, forfattere og serier som de liker.
• Barn er opptatt av hva andre leser- spør de andre foreldrene hva barna deres leser.
• Ikke vær redd for å lese for barna. Les for dem, les med dem og bytt på å lese. Du kan lese de første 50 sidene og så kan de lese de neste.
• Bruk en kjærlig men stødig hånd, og styr dem inn på de litt lengre bøkene når de blir eldre.

Article

Et helt bibliotek med interaktive bøker

Barn i dag er heldigitale. De er vant til å bruke skjerm, og all lesing teller – også på skjerm. Lesing skal være lystbetont og gøy.

Les mer

Read article "Et helt bibliotek med interaktive bøker"

Article

Gøyal lesetrening

Lesetrening skal være morsomt for barnet og enkelt for foreldrene. Derfor er tekstene våre tilpasset barnas alder og nivå.

Les mer

Read article "Gøyal lesetrening"

Article

Tilgjengelighet

Med Pickatale er barnas favorittbøker alltid tilgjengelig sånn at du og barnet ditt alltid har tilgang til favorittbøkene – uansett hvor dere befinner dere!

Les mer

Read article "Tilgjengelighet"

Prøv Pickatale gratis!