Verdens religioner og livssyn: Humanismen

Av Katie Dicker

Humanismen er en bevegelse som setter mennesket i sentrum. For noen humanister er dette en viktig del av religionen, men andre humanister søker et alternativ til tradisjonell religion. Sekulære humanister tror ikke på Gud eller noe overnaturlig, men henter mening fra annet hold. Lær om hva humanistene tror på og hvordan de lever, og hvordan de feirer livets viktige hendelser.

Anbefalt alder: 9+

Kategori: Growing Up And Family, Pickatale Originals, Religion and Ethics

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary, IVS

Illustratør: Darko Pavlovski

ISBN: 978-82-322-9502-9