Truede arter: Hyener

Av Vilen Popovski

Det finnes fire ulike hyenearter? I Hyaenidae-familien finnes det stripehyener, flekkhyener, brunhyener og jordulver. Lært alt om de ulike hyenene, hvor de bor, hvor lenge de lever og hvilke hierarkier de lever under. Hyener er både åtseletere og jegere. Visste du at hyener kan "le"?

Forteller: Dan, Tellary IVS

Illustratør: Dejan Petreski

ISBN: 978-82-322-4049-4