Truede arter: Elefanten

Av Susannah Wollman

Elefanten er verdens største landpattedyr. Dessverre har bestanden minket kraftig, så i dag regnes den som en truet dyreart. Les denne boken for å lære mer om hvordan elefanten lever. Visste du at elefanter sørger hvis en i flokken dør? Og visste du at de er fantastiske svømmere? Finn også ut hva den lange elefantsnabelen er til for!

Forteller: Dan, Tellary IVS

Illustratør: Dejan Petreski

ISBN: 978-82-322-4109-5