Tidlige sivilisasjoner: Romerriket Del.1

Av Natasha Arsova Janevski

Lenge før det støvelformede landet i Sør-Europa ble kjent som Italia, var det sentrum i en av verdens største sivilisasjoner – Romerriket og det romerske keiserriket. Sivilisasjonen bestod i over 1000 år og romerne levde, sloss, utvidet riket og har påvirket kunst, ingeniørvitenskap, militærtaktikk, litteratur og språk.

Anbefalt alder: 9+

Kategori: History and Heroes, Non-fiction, Pickatale Originals, Social science

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Todor Kondev

ISBN: 978-82-322-8123-7