Thomas Alva Edison: Mannen som ga verden lys

Av Gustav Steinhardt

Thomas Alva Edison har påvirket dagens verden, muligens mer enn noen annen oppfinner. Han skapte enkle, elegante elektriske apparater som ga verden lys og underholdning. Han var like mye selger som oppfinner, og brukte mye tid på å promotere oppfinnelsene sine for offentligheten. Noen kolleger mislikte ham fordi han skapte så mye oppmerksomhet rundt selskapet sitt – derfor havnet han også i en del konflikter opp igjennom.

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Todor Kondev

ISBN: 978-82-322-9858-7