Star Wars - Ewokene slutter seg til kampen

Av Michael Siglain

Ewokene slutter seg til kampen, og hjelpen er på vei!

Anbefalt alder: 8+

Kategori: Characters, Collection Star Wars, Disney, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Pilot Studio

ISBN: 978-82-322-8414-6