Snøskred

Av Mihailo Babic

Snøskred kan utløses av både naturlige og menneskeskapte faktorer. De skjer raskt, og kan være veldig farlige. Lær om hva som utløser snøskred, hvordan de arter seg, hva du kan gjøre for å beskytte deg, og hvordan du kan øke overlevelsesmulighetene hvis du blir tatt av skred.

Anbefalt alder: 9+

Kategori: 3-4 class, Earth and Space, Natural sciences, Non-fiction, Pickatale Originals

Språk: Norsk

Forteller: Dan, Tellary IVS

Illustratør: Darko Pavlovski

ISBN: 978-82-322-6438-4