Smurfene: Tall

Av Imps SA

Babysmurf og Baby-Brillesmurf teller. Kan du hjelpe dem?

Anbefalt alder: 1+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Ragnhild, Tellary IVS

Illustratør: Imps SA

ISBN: 978-82-322-4974-9