Smurfene: Den mystiske reisende

Av Imps SA

Smurfelandsbyen er under angrep av en stor drage som blir usynlig så fort solen står opp. Gammelsmurf finner ut av mysteriet ved å lese en gammel bok. De må finne en reisende som har øynene til dragen, slik at de kan gi dem tilbake. Men det må skje fort, før dragen våkner helt!

Anbefalt alder: 4+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Ragnhild, Tellary IVS

Illustratør: Imps SA

ISBN: 978-82-322-4859-9