Rumleskaft

Av Brothers Grimm / retold: Jennifer Alvara

En far hevder overfor kongen at hans datter kan spinne gull fra halm. Jenta klarer oppgaven, med hjelp av en rar, liten mann. For å redde seg selv, lover hun å gi sitt førstefødte barn til den fremmede mannen. Ett år senere kommer han for å få det hun har lovet ham, men sier at han ikke vil ta barnet hvis jenta kan gjette navnet hans. Ved hjelp av en budbringer gjetter jenta riktig navn: Rumleskaft! Historien er et tysk folkeeventyr som brødrene Grimm skrev ned i 1812.

Forteller: Helge Hodneland

Illustratør: Rosauro Ugang

ISBN: 978-82-322-0149-5