Rottefangeren fra Hameln

Av folk tale/ retold by: Sarah B

Innbyggerne i byen Hameln er veldig rike, men også veldig late, og ikke spesielt renslige. Etter at alt søppelet i Hameln trekker til seg rotter, leier de en rottefanger til å føre bort rottene. Men de egoistiske beboerne nekter å betale rottefangeren, noe som viser seg å være særdeles uklokt, for da bortfører rottefangeren barna deres også. Historien er basert på et eventyr som ble samlet inn av brødrene Grimm.

Forteller: Den Dern

Illustratør: Dotpix

ISBN: 978-82-322-0230-0