Pingu: Pingu på snøbrett

Av Otmar Gutmann & Silvio Mazzola

/

Anbefalt alder: 2+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Classics, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Trond, Tellary IVS

ISBN: 978-82-8185-259-4