Ordsmeden Willy

Av Mary Strain

Willy er en smart og observant fyr, men han er stum. Han peker og bruker tegn for å gjøre seg forstått, men skjønner etter hvert at han må lære seg å lese og skrive. En dag finner han en stor skatt i skogen og bruker sine skriveferdigheter for å fortelle innbyggerne om det. Han blir landsbyens helt – ikke bare fordi han fant skatten, men fordi han lærer mange, mange andre landsbyboere å lese og skrive.

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Dušan Boži

ISBN: 978-82-322-0146-4