Oliver er syk

Av Janet Davies

Tor har lovet å lære Oliver å lette og lande på rullebanen etter at de begge er ferdige på jobb. Oliver gleder seg hele dagen! Men snart blir det klart at han ikke er frisk nok til å fly. De utsetter flytimen til dagen etter ... men så blir Tor syk! Skal Oliver aldri få prøve seg på rullebanen?

Forteller: Jocelyn Ahif-Brabec

Illustratør: DotPixel

ISBN: 978-82-322-1011-4