Nian-monsteret

Av Chinese folk tale/ retold by: Steven Earl Yoder

En landsby i det gamle Kina blir terrorisert av en demon som het Nian. På begynnelsen av hvert år kommer Nian til landsbyen og spiser opp avlingene og buskapen og tar barna. Men et år kommer en gammel mann til landsbyen og forteller hvordan landsbyboerne kan holde demonen unna. Metodene de bruker for å skremme demonen legger grunnlaget for den tradisjonelle kinesiske nyttårsfeiringen.

Forteller: Jocelyn Ahlf - Brabec

Illustratør: April Rotelli

ISBN: 978-82-322-1041-1