Mor Teresa

Av Anita McCormick

I flere tiår gjorde Mor Teresa alt hun kunne for å hjelpe fattige mennesker rundt om i verden. Hun forlot til og med et vanlig liv som nonne i kloster for å hjelpe fattige og syke mennesker. Hennes livshistorie er en inspirasjon for alle som ønsker å få til positive forandringer i verden.

Anbefalt alder: 9+

Kategori: History and Heroes, Non-fiction, Pickatale Originals, Social science

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Teodora Delovska

ISBN: 978-82-346-0311-2