Midtøsten forklart

Av Zivko Badev

De første sivilisasjonene, og flere av de største religionene i verden, kommer fra Midtøsten. Området er fremdeles viktig for disse religionene. Enkelte av landene i Midtøsten har blitt kjemperike på å pumpe opp olje. Her finner du også noen av de mest avanserte bygningene og høyeste skyskraperne i verden. Selv om klimaet kan være både varmt og tørt og forholdene dermed vanskelige, har området klart å lykkes.

Forteller: Reidun, Tellary IVS

Illustratør: Ivan Dukovski

ISBN: 978-82-322-4079-1