Middelalderen

Av Prose Media

Bli med ut på en reise gjennom middelalderen, fra kroningen av Karl den Store til keiser av romerne, til vikingenes beleiring av Paris, til de aller første korstogene og hele veien frem til renessansen. På veien stopper vi innom Slaget ved Hastings, Svartedauden og oppfinnelsen av trykkpressen!

Anbefalt alder: 9+

Kategori: History and Heroes, Knowledge, Non-fiction, Pickatale Originals, Social science

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Ivo Brankovikj / Todor Kondev

ISBN: 978-82-322-5226-8