Mer, mer, mer!

Av Dora Potts

Hva er mer? Hva er mindre? Lær ved hjelp av ting fra hverdagen – saft, snø, sand, vann, ost, regn og sol! Noen ganger er det bra å ha mer. Andre ganger er det bedre å ha mindre. Les boken og øv hjemme på å kjenne igjen forskjellen mellom mer og mindre!

Anbefalt alder: 5+

Kategori: 1-2 class, Adventure, Fun & Play, Learning Pickatale, Norwegian, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Jocelyn Ahlf-Brabec

Illustratør: Luana Cardoso

ISBN: 978-82-322-0737-4