Marvel: Spider-Man: Mørk trussel

Av Brandon T. Snider

Les for å se hvordan Peter og vennene takler en ny trussel mot byen i denne spennende boken full av action!

Anbefalt alder: 6+

Kategori: Characters, Collection Marvel, Disney, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary, IVS

Illustratør: Mike Huddleston, Geanes Holland, Olga Lapaeva, Anastasia Belousova

ISBN: 978-82-322-8605-8