Læring for livet: Nyheter og presse

Av Katie Dicker

Nyhetene informerer oss om verden rundt oss, men vi må være bevisst på hvordan vi inntar nyheter. Nå som de fleste nyheter ligger på nettet, er det viktig å lære seg å kjenne igjen hva som er god og sann journalistikk. Her får du våre beste tips!

Anbefalt alder: 9+

Kategori: Growing Up And Family, Non-fiction, Pickatale Originals, Religion and Ethics

Språk: Norsk

Forteller: Ragnhild, Tellary, IVS

Illustratør: Ivan Dukovski

ISBN: 978-82-322-9816-7