Læring for livet: Empati

Av Katie Dicker

Som mennesker deler vi mange av våre opplevelser og erfaringer med andre mennesker. Relasjonene vi former, kan berike livene våre og fylle dem med mening. Empati er evnen til å gjenkjenne og forstå tankene og følelsene til andre mennesker. Her får du lære mer om denne viktige evnen!

Anbefalt alder: 9+

Kategori: Growing Up And Family, Pickatale Originals, Religion and Ethics

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary, IVS

Illustratør: Ivo Brankovikj

ISBN: 978-82-346-0226-9