Hvorfor Solen og Månen bor på himmelen (Et afrikansk folkeeventyr)

Av A folk story from South Nigeria, retold by Katie Dicker

Før var Solen og Vannet nære venner. Solen pleide å besøke Vannet, men Vannet syntes Solens hus var for lite. Solen bygget et større hus og inviterte Vannet. Det skulle han ikke ha gjort ...

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Charles Abangwu

ISBN: 978-82-322-9924-9