Hvorfor det snør

Av Jennifer Marie Keeler

Det snør i mange deler i verden. Men ikke overalt. Noen steder snør det hele vinteren. Andre steder er det alltid varmt. Snø er kaldt og vått, men det er veldig gøy med snø!

Anbefalt alder: 5+

Kategori: Adventure, Knowledge, Norwegian, Picture books, Stories And Literature

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Andrea Ivetic

ISBN: 978-82-322-9441-1