Hvordan kamelen fikk pukler

Av Rudyard Kipling / retold by: Nancy Bach

En lat kamel som bor i ørkenen gjør ikke annet enn å spise hele dagen. En hest, en hund og en okse besøker ham. De oppmuntrer ham til å jobbe sammen med dem, men det vil han ikke. Dyrene ber en ånd om å hjelpe dem med å få kamelen til å ta sin del av arbeidet. Kamelen nekter fremdeles, og ånden lager på magisk vis en pukkel på ryggen hans, som fylles med mat. Fra den dagen arbeider kamelen og lever av maten i pukkelen på ryggen sin. Historien er en omskriving av et av eventyrene i Rudyard Kiplin

Forteller: Monika Burany

Illustratør: Stefanel Bejenaru Alexandra

ISBN: 978-82-322-0042-9