Hvordan det første brevet ble skrevet

Av Rudyard Kipling/ retold by: Nancy Bach

Stammejenta Taffi prøver å kommunisere en enkel idé til en fremmed. Brevet hennes, skrevet med bilder på bark, tolkes imidlertid på mange forskjellige måter, og snart blir den fremmede banket opp av alle kvinnene i stammen. Den panikkslagne stammen forter seg av gårde for å finne Taffi og faren hennes, for så å bare finne sannheten bak det tåpelige brevet.

Anbefalt alder: 9+

Kategori: Adventure, Books in English, Norwegian, Picture books, Stories And Literature

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Pamela Dhara

ISBN: 978-82-322-0416-8