Hvordan blir det laget? Fra ku til smør

Av Nathan Griscti

Smør er en type mat som er laget av fett og proteiner. Ofte lages det av kumelk Vet du hvordan det blir til? Her skal vi lære mer om veien smøret tar fra kua og til brødskiven din!

Forteller: Ragnhild, Tellary IVS

Illustratør: Simonida Savikj

ISBN: 978-82-346-0025-8