Hvis du slipper ulven inn i huset ...

Av Chinese folk tale/ retold by: Chun Leung Wilfred C

Sauer og ulver er vanligvis ikke venner. Ingen vet dette bedre enn gjeteren! Men i denne historien blir en gjeter venner med en ulv, fordi han virker snill og aldri prøver å angripe sauene. Etter hvert stoler gjeteren fullt og fast på ulven, og ber ham passe sauene mens han selv er på reise. Hva tror du gjeteren oppdager da han kommer tilbake?

Forteller: Jocelyn Ahlf-Brabec

Illustratør: Lucas Damian Cafiero

ISBN: 978-82-322-0675-9