Henry og Team Grønn - En by under vann

Av Brett Keith Davidson

Henry, roboten fra fremtiden, viser Jon og Sara hvilke problemer verden vil møte når vannet stiger på grunn av global oppvarming. De starter Team Grønn, og samarbeider med folk i byen for å stoppe denne utviklingen. Det er mye det går an å gjøre! De kan redusere energibruk, kutte ned på bruk av ting som skaper drivhusgasser, og gå og sykle i stedet for å alltid kjøre. Du kan også bli med i Team Grønn!

Forteller: Dan, Tellary IVS

Illustratør: DotPixel

ISBN: 978-82-322-9164-9