Gullivers reiser - Doktoren forstår at han er en yahoo

Av Jonathan Swift/ retold by: Richard Heby

Gulliver har blitt skipskaptein. Mannskapet hans begår mytteri, og setter ham i land på kysten av en øy befolket av houyhnhnmer. Disse er snille og vennlige, og har menneskelignende tjenere som de kaller yahooer. Siden de ser på Gulliver som en yahoo og ikke som en av sine egne, sender de ham vekk. Han møter andre onde mennesker, og bestemmer seg for å unngå yahooer resten av livet. Han trekker seg tilbake med pensjon i England. Historiene om Gullivers reiser ble publisert av Jonathan Swift i 19

Forteller: Doug Ahlf

Illustratør: DotPixel

ISBN: 978-82-322-0457-1