FØRSTE VERDENSKRIG

Av Prose Media

1. verdenskrig var en storkrig som ble utkjempet i årene 1914 – 1918. På den ene siden av konflikten var de allierte maktene – Frankrike, Russland, Storbritannia og senere USA. Motparten var sentralmaktene – Tyskland, Østerrike-Ungarn, Det ottomanske riket og Bulgaria. Land i både Asia og Afrika ble trukket inn i konflikten, og mange millioner menneskeliv gikk tapt.

Anbefalt alder: 9+

Kategori: 3-4 class, History and Heroes, Non-fiction, Pickatale Originals, Social science

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Ivo Brankovikj

ISBN: 978-82-322-7067-5