Brannmann Sam: Helten i nabohuset

Av D. Gingell, D. Jones & R. J. M. Lee

Brannmann Sam har fri fra jobben, men kan Pontypandy være trygg uten ham?

Anbefalt alder: 3+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Classics, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Nils Ole

ISBN: 978-87-7221-009-4