Brannmann SAM: Den store brannen ved Pontypandy

Av D. Gingell, D. Jones & R. J. M. Lee

Kan Brannmann Sam og folkene hans berge Pontypandy fra skogbrannen?

Anbefalt alder: 3+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Classics, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Nils Ole

ISBN: 978-87-7221-008-7