Brannmann Sam: Charlies storfangst

Av D. Gingell, D. Jones & R. J. M. Lee

Charlie blir skemt når den store fangsten hans setter Georg, Sara, James og Mandy i fare. Klarer Brannmann Sam løse brorens problemer i tide?

Anbefalt alder: 3+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Erich, Tellary, IVS

Illustratør: Buster Nordic

ISBN: 978-87-7221-064-3