Anna og Tommy og fugleungen

Av Veronica Carneiro

Anna og Tommy leker i hagen på en fin vårdag. Så ser de en fuglunge som ligger på bakken. Den har falt ut av redet. De tar ikke på den, men henter mat og vann i tilfelle den trenger næring. Så går de inn og følger med fra vinduet. Foreldrene til fuglen redder den opp i redet igjen. Neste dag kommer fuglene til vinduet for å si takk.

Forteller: Dan Dern

Illustratør: Pamela Dhara

ISBN: 978-82-322-0368-0