Angelina Ballerina: Angelinas fineste fest

Av Katharine Holabir

I dag er det fødselsdagen til frk. Mimi, og Angelina og vennene hennes vil gjerne vise hvor glad de er i henne. De bestemmer seg for å lage en overraskelsesfest, men så går alt galt for småmusene …

Anbefalt alder: 4+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Classics, Picture books

Språk: Norsk

Forteller: Ragnhild, Tellary IVS

Illustratør: Helen Craig

ISBN: 978-87-7050-003-6