Albatross: Den grasiøse havfuglen

Av Troon Harrison

Albatrossen har vært med i mange berømte kunstverk og litterære verk gjennom århundrene og folk er fortsatt fascinert over denne store fuglen. Med en levetid på over 50 år i naturen tilbringer albatrossen mesteparten av tiden sin ved havet. Les om hvordan albatrossen vender tilbake til sitt fødested og hvilke farer de unge står overfor. Finn ut hvordan albatrossen kan fly enorme strekninger og les om hvordan vi kan forhindre at denne utrolige fuglen blir utryddet.

Forteller: Erich, Tellary IVS

Illustratør: Todor Kondev

ISBN: 978-82-322-8620-1