Å lese som barn, gir fordeler som voksen

5 juli 2019
Lese sammen: Å lese sammen med barna, gir mange fordeler i fremtiden. Foto: Unsplash

«Et barn som leser, er en voksen som tenker», var det et klokt hode som sa. Fordelene barn får av å lese er mange, og de tar det med seg gjennom hele livet.

Barn som blir lest for, og som leser selv, får med seg mange fordeler inn i voksenlivet. Ikke bare utvikler de leseglede og engasjement, men de blir også i stand til å forstå seg selv og andre, samt reflektere, tenke og leve seg inn i andres liv. Hvordan er det egentlig å være noen annen enn meg? Hvordan er det å vokse opp i en annen kultur? Hvordan er det å være annerledes?

Et forsprang til voksenlivet

Lesingen kan utvikle følelseslivet og vår evne til empati, gi oss inspirasjon og krefter, lære oss noe om etikk og om hva som er rett og galt, og ikke minst: Lesing som barn kan gi et forsprang til voksenlivet. Ifølge Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, utvikler barn som blir lest for før de kan snakke, et større ordforråd og kan i gjennomsnitt flere ord når de begynner på skolen, enn barn som er blitt lest lite for. Barn som har vokst opp med høytlesing, og i et hjem med et godt lesemiljø, stiller derfor godt rustet når de begynner på skolen. Og dette forspranget tar de med seg hele livet. For det er jo en kjensgjerning at det viktig å ha gode leseferdigheter for å lykkes i utdanning og i jobb, og for å klare seg i samfunnet som voksen. Og både nyttelesing og opplevelseslesing er like viktig!

Slik gir du barna lyst til å lese fra de er små

Trener opp sosiale ferdigheter

Keith Oatley er psykolog og forsker ved Universitetet i Toronto i Canada og han har gått gjennom mange ulike studier om hvordan skjønnlitteratur påvirker forståelsen vår av verden. I en artikkel på Forskning.no henvises det til en artikkel i tidsskriftet Trends in Cognitive Sciences der Oatley kaller skjønnlitteratur for en slags simulator for det sosiale livet. Med det mener han at karakterer og situasjoner i bøker kan brukes til å trene opp sine egne sosiale ferdigheter. Ifølge ham får den som leser nye ideer og tanker som kan få deg til å reflektere over andres motiver og følelser. Kanskje kan noen barn eller ungdom unngå å gjøre samme feil som den de leser om – eller i det minste stille forberedt når konsekvensene kommer?

Litteraturen svarer på spørsmål

I barndommen og ungdommen er det mye som skjer, både fysisk og mentalt. Mange har spørsmål som de kanskje ikke tør å stille høyt. Da kan lesingen være bekreftende – den kan fortelle oss at vi ikke er alene. Det kan være en viktig og betryggende erkjennelse å ta med seg inn i voksenlivet.

(Kilde: Lesesenteret, Forskning.no)

Nysgjerrig på Pickatale? Prøv oss gratis her!